O MNĚ

Vzdělání

2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta přírodovědecká, obor Ochrana životního prostředí. Rigorózní práce: „Materiálové toky a environmentální dopady malého elektroodpadu“. titul RNDr.

 

2007 – 2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Centrum pro otázky životního prostředí, postgraduální program Environmentální studia. Dizertační práce: „Materiálové toky a environmentální dopady malého elektroodpadu“.

 

titul Ph.D.

 

2000 – 2005 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta přírodovědecká, obor Ochrana životního prostředí. Diplomová práce „Analýza materiálového využití a možnosti výpočtu materiálového využití komunálního odpadu v ČR

 

titul Mgr.

 

1998 – 2004 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, obor Tělesná výchova a sport. Diplomová práce: „Animalita člověka a sport. Etologické aspekty sportu“.

 

titul Mgr.