PUBLIKACE

POLÁK, Miloš. Nakládání s drobným elektroodpadem za využití metod LCA. Elektro. 2009a, č. 5, s. 50-51. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/39033.pdf

POLÁK, Miloš. Odpovědnost výrobce – spotřebitele v oblasti zpětného odběru elektrozařízení. Elektro. 2009b, č. 10, s. 34-36. Dostupné z: http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/39647.pdf

ZÁVESKÝ, Marek, Luboš NOBILIS a Miloš POLÁK. Stav prvků zpětného odběru jako nástroje ke sběru vysloužilých elektrozařízení. Waste Forum: První časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství [online]. 2009, č. 2, s. 94-108 [cit. 2014-08-30]. Dostupné z: http://www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2009.pdf

POLÁK, Miloš. Identifikace materiálových toků OEEZ. Odpadové fórum. 2010, č. 11, s. 14-15. Dostupné z: http://www.odpadoveforum.cz/upload/pageFiles/11-2010-pdf.pdf

CHYTIL, David a Miloš POLÁK. Analýza projektu sběru drobných elektrospotřebičů. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2011, 33 s. Odpadové fórum: odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. ISBN 1212-7779. Dostupné z: http://www.odpadoveforum.cz/cz/stranka/archiv/rocnik-2011/5-2011/90/

POLÁK, Miloš. Ještě jednou opětovné použití. Odpadové fórum. 2011, č. 11, s. 14-15. Dostupné z: http://www.odpadoveforum.cz/upload/pageFiles/11-2011-pdf.pdf

POLÁK, Miloš a Lenka DRÁPALOVÁ. Estimation of end of life mobile phones generation: The case study of the Czech Republic. Waste Management [online]. 2012, vol. 32, issue 8, s. 1583-1591 [cit. 2014-08-29]. DOI: 10.1016/j.wasman.2012.03.028. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0956053X12001390

POLÁK, Miloš, Lenka DRÁPALOVÁ. Analýza celkové životnosti mobilních telefonů: Odhad vzniku množství odpadu pro roky 1995-2020 v České republice. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae 20. 2012, s. 98-102.

POLÁK, Miloš. Časy se mění: WEEELABEX – přísné standardy, které zvýší kvalitu i konkurenceschopnost. Odpadové fórum: Odborný měsíčník o odpadech a druhotných surovinách. 2013, č. 3, s. 26. Dostupné z: http://www.odpadoveforum.cz/upload/pageFiles/of-03-2013-pdf.pdf

POLÁK, Miloš a Věra HUDÁKOVÁ. CENTRUM PRO HOSPODAŘENÍ S ODPADY. Analýza materiálových toků odpadních elektrozařízení a možností navýšení jejich recyklace, využití a opětovného použití: Analýza životnosti EEZ a určení průměrných životností. Praha, 2013.

POLÁK, Miloš. Odhad hmotnosti produkce fotovoltaických panelů po skončení životnosti. Odpadové fórum, 2014, č. 6, s. 15-16. Dostupné z: http://www.odpadoveforum.cz/upload/pageFiles/of-06-2014-pdf.pdf

POLÁK, Miloš a Vladimír KOČÍ. RETELA a dopady na životní prostředí. Odpadové fórum, 2014, č. 6, s. 15. Dostupné z: http://www.odpadoveforum.cz/upload/pageFiles/of-06-2014-pdf.pdf

POLÁK, Miloš. Analýza materiálových toků odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Odpadové fórum, 2014, č. 10, s. 14-19. Dostupné z: http://www.odpadoveforum.cz/cz/stranka/archiv/rocnik-2014/10-2014/253/

KOČÍ, Vladimír a Miloš POLÁK. LCA sběru a recyklace drobného elektroodpadu. Odpadové fórum, 2015, č. 10, s. 14-16. Dostupné z: http://www.odpadoveforum.cz/cz/stranka/archiv/rocnik-2015/10-2015/282/

ŠVANČAROVÁ Markéta, Vladimír KOČÍ a Miloš POLÁK. Environmentální přínos sběru a recyklace mobilních telefonů v projektu REMOBIL. Odpadové fórum, 2016, č. 10, s. 16-17. Dostupné z: http://www.remobil.cz/download/clanek_odpadove_forum.pdf

ŠVANČAROVÁ Markéta, Miloš POLÁK a Vladimír KOČÍ. REMOBIL – příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji. Odpadové fórum, 2017, č. 4, s. 16-17. Dostupné z: http://www.remobil.cz/download/OF_4_2017_Remobil.pdf

POLÁK, Miloš. REMOBIL – Kvalitativně jedinečný způsob zpětného odběru. Odpadové fórum, 2017, č. 10, s. 14-15. Dostupné z: http://www.remobil.cz/download/clanek_odpadove_forum_rijen_2017.pdf